Polski Biznes

ARCH-TECH SP. Z O.O.

94-214 Łódź ul. Krakowska 110

tel.: 048 603664176, 691124343,rok założenia firmy: 2006

PLEN


KOMPLEKSOWE PRZYGOTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKÓW.

KOMPLEKSOWA OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.
Oferta obejmuje przede wszystkim:
- ARCHEOLOGICZNE BADANIA ROZPOZNAWCZE I WERYFIKACYJNE – polegające na rozpoznaniu terenu w celu stwierdzenia obecności zabytków archeologicznych. Uzyskane dane pozwalają ustalić czy i na jaką skalę konieczne jest podjęcie dalszych prac archeologicznych oraz umożliwiają określenie ich szacunkowych kosztów i czasu trwania;
- ARCHEOLOGICZNE BADANIA WYKOPALISKOWE - prowadzone są w miejscach o stwierdzonym występowaniu zabytków archeologicznych (na tzw. stanowiskach archeologicznych). Po przeprowadzeniu badań prace budowlane mogą być prowadzone bez ograniczeń spowodowanych ochroną zabytków archeologicznych;
- NADZORY ARCHEOLOGICZNE – prowadzone są w trakcie prac budowlanych czy robót ziemnych w celu zapobieżenia zniszczeniu zabytków archeologicznych w wyniku działań inwestycyjnych;
- BADANIA GEOFIZYCZNE - ARCH-TECH Sp. z o.o. jako jedyna firma archeologiczna w centralnej Polsce stosuje geofizyczne metody prospekcji terenu. Połączenie tradycyjnych metod archeologicznych z nowoczesnymi metodami geofizycznymi w archeologicznych badaniach rozpoznawczych i weryfikacyjnych pozwala:
• skrócić czas trwania prac;
• ściślej określić zasięg, rodzaj i koszt dalszych, niezbędnych działań.

KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW.
Oferta obejmuje przede wszystkim:
- OPRACOWANIA NAUKOWO-KONSERWATORSKIE - obiektów i zespołów zabytkowych, m. in. dla potrzeb uzyskania decyzji o warunkach zabudowy przy adaptacjach obiektów zabytkowych;
- PROJEKTY ADAPTACJI I PRZEBUDOWY OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH;
- KONSULTING I WSPARCIE PROJEKTOWE;
- INWENTARYZACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH;
- FOTOGRAFICZNĄ DOKUMENTACJĘ LOTNICZĄ;
- DOKUMENTACJĘ ZABYTKÓW RUCHOMYCH.

Firma ARCH-TECH powołana została w odpowiedzi na zapotrzebowanie nowoczesnego i kompleksowego wykonywania usług z zakresu ochrony i dokumentacji zabytków. Specjalizujemy się w ochronie archeologicznej ale podejmujemy także zadania łączące różne dziedziny szeroko rozumianej dokumentacji i ochrony zabytków.
ARCH-TECH jest firmą mobilną. Jesteśmy gotowi podjąć zadania na terenie całego kraju oraz poza jego granicami.